Slide background
Slide background
Slide background

БІЗ ТУРАЛЫ

Компания 1997 жылдан бастап инфрақұрылымдық электроэнергетика өндірісінде қызмет атқарып келеді.Электроэнергетика саласында жұмыстар жүргізу үшін біздің компанияның ҚР мемлекттік лецензиясы бар ҚР01ГСЛ №001168.22.02.2000 ж. “өндіріс құрылыс-монтаж жұмыстары, архитектуралық сала бойынша қалақұрылысы және құрылыс қызметі” және ГЛ №0003999.29.10.2010. “қызмет көрсету түрлері: жобалау, дайындау, монтаждау, энергетикалық жөндеу, электротехникалық құралдарды залалсыздандыру, сонымен қатар қазандардағы жұмыс қысымын 0,7 кг/см2 жоғары және жылужүретін температураны 115º С” жоғары.
Компанияның штаты біртұтас команда және онда өз салалары бойынша жұмыс істеуге рухсаттары бар, тәжірбиелері мол кәсіби білімдері бар жоғары деңгейлі мамандар жұмыс істейді.Компанияның арнайы техникамен жабдықталған автопаркі бар, оның ішіне кіретіндер: автокран, жылжымалы электр-лабораториясы, бульдозерлер, экскаваторлар, тегачтар, жүк таситын машиналар т.б. және онымен қоса техникалық базада электрэнергетикасы саласы бойынша кез-келген мәселені шешуге арналған құрал-жабдықтар бар.

Біздің қызметтер

Подстанция мен электрстанцияларында құрылыс-монтаж жұмыстары

Электрмен өндірісті қамтамасыз ету және технологиялық басқару жүйесін автоматтандыру

500 кВ дейін электртоғын жүргізетін әуе және жер асты кабельді жүргізу

Компанияның мақсаты

Компанияның негізгі мақсаты электрэнергетикасы саласындағы бәсекелестік жоғары деңгейдегі сапалылық. Сонымен қатар экономикалық. Экологиялық және технологиялық талаптарға сай электрэнергетика өндірісін тиімді дамыта отырып, жаңа әдістегі техниканы өндіріске енгізу.
.

Маңызды жобалар

Алматы қаласының энергетикалық айналмасын салу

ЭБЖ-110 кВ кірістерімен және 110 кВ ЖВЖ № 118 екінші тізбегінің аспасымен 110/10 кВ № 16 «Новая» СТ салу (220 кВ өлшемімен)

«Ерменсай» СТ 220 кВ ЭБЖ-мен 220/110/10 кВ «Кенсай» СТ салу – «Кенсай» СТ – АТЭЦ-3

   Астана қаласының энергетикалық айналмасын салу

   Астана қаласында тірек станция тармақтарымен және ГЦПП 500 кВ 220 кВ ОРУ қайта салумен 220 кВ ЖВЖ айналмасын салу (1-ші кезек)

   Астана қаласында тірек станция тармақтарымен және ГЦПП 500 кВ 220 кВ ОРУ қайта салумен 220 кВ ЖВЖ айналмасын салу (2-кезек)

   ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

   Решением внеочередного общего собрания участников ТОО «ТПЭП» 22 сентября 2014 года создан Наблюдательный Совет ТОО «ТПЭП», в компетенцию которого входит контроль за финансово-хозяйственной деятельностью исполнительного органа ТОО «ТПЭП». Председателем Наблюдательного Совета ТОО «ТПЭП» избран Акчулаков Болат Уралович.
   Акчулаков Болат Уралович родился 09.04.1971 года. Образование, специальность: Казахская государственная академия управления, факультет по учету и экономической кибернетике (1993); Экономист; Образовательный центр нефтегазовой промышленности (Алматы) (1998) Специализации «Оценка контрактов на недропользование» и «Экономика нефтедобычи»
   Трудовой стаж:
   • Экономист, главный экономист Alem Bank Kazakhstan (1993-1995);
   • Начальник отдела, директор департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития (1995-1997);
   • Старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель Директора Департамента ЗАО ННК «Казахойл» (1997-2001);
   • Бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd. (2001-2003);
   • Исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК «Казмунайгаз» (2003-2006)
   • Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2006-2008);
   • Управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (01.2009-17.06.2010);
   • Генеральный директор ТОО «PSA» (07.2010-10.2011);
   • Президент АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (10.2011-12.2011);
   • Вице-министр нефти и газа (01.2012-25.08.2014)
   borisov bureau